Home Spirituality Entoptic phenomena as universal trance phenomena